วัดกองแก้ว http://watkongkaew.siam2web.com/

ศาสตร์ศิลป์พุทธา มนตรา

เมื่อครั้งในอดีตเดิมทีวัดกองแก้ว นั้น เป็นเพียงสำนักสงฆ์ และมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนามว่า ท่านพระภิกษุแก้ว ท่านเป็นพระภิกษุผู้ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา เป็นอย่างมากท่านจึงได้ชักชวนชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้ร่วมกันสร้างจากสำนักสงฆ์เล็กๆ ให้มีถาวรวัตถุและเสนาสนะ เพื่อที่จะได้ยกสำนักสงฆ์ขึ้นมาให้ได้เป็นวัด และด้วยบารมีของท่านพระภิกษุแก้ว พร้อมด้วยแรงแห่งศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาของชาวบ้าน จึงทำให้ดำเนินการการสร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อจากสำนักสงฆ์เล็กๆได้มีเสนาสนะครบบริบูรณ์ดีแล้ว จึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อจะตั้งขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการ แต่ก็มิได้มีการทำบันทึกการขอพระราชทานวิสุงทานวิสุงคามสีมา เพื่อที่จะตั้งขึ้นเป็นวัดอย่างเป็นทางการ แต่ก็มิได้มีการทำบันทึกการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาการตั้งวัดเอาไว้ว่าเป็นปีพุทธศักราชใด แต่ก็ยังพอที่จะมีหลักฐานที่ยืนยันได้นั้น ก็เป็นหลักฐานที่มีการชื่อว่า "วัดแก้วฟ้า" แล้วได้เปลี่ยนมาเป็นวัดกองแก้วนั้นเมื่อใด ก็มิได้มีการบันทึกไว้อีกเช่นกัน แต่หลักฐานคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช 2243 จากหลักฐานการบันทึกของกรมการศาสนา เมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วนั้น ก็ได้มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน เรียกว่ามิเคยที่จะร้างพระภิกษุสงฆ์ที่มาอยู่จำพรรษาเลย การปกครองวัดกองแก้ว เจ้าอาวาสที่ได้ปกครองวัดกองแก้ว ในแต่ละสมัยนั้น ก็มิได้มีหลักฐานที่ยืนยันที่แน่ชัด แต่พอที่จะสืบทราบได้จากการบอกเล่าสืบต่อๆ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่า ลำดับการปกครองของเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดที่พอจะบอกได้ น่าจะมีดังนี้

เจ้าอาวาสรูปแรก หลวงพ่อแก้ว ที่ชาวบ้านในตำบลบางยอและระแวกใกล้เคียงได้เรียกท่านว่า "ท่านเจ้าอธิการแก้ว" หรือ หลวงปู่แก้ว เพราะท่านเป็นผู้ริเริ่มในการสร้างวัดขึ้นมา

เจ้าอาวาสรูปที่ 2 พระครูปลัดเลื่อม แต่ท่านก็ได้ขึ้นปกครองวัดอยู่เพียงระยะสั้นๆ เพียง1-2 ปี ไม่เกินนี้ แล้วก็ได้ลาสิกขาบทไป

เจ้าอาวาสรูปที่ 3 พระครูวิบูลธรรมคุตร หรือ ที่ ชาวบ้านเรียกท่านจนติดปากว่า หลวงพ่อต่วน ซึ่งท่านได้รับพระเมตตาเป็นฐานานุกรมใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระนครกรุงเทพมหานคร

เจ้าอาวาสรูปที่ 4 พระอธิการพูน วงศ์จ้อย (มิมีประวัติที่จดบันทึกเอาไว้)

เจ้าอาวาสรูปที่ 5 พระอธิการเสงี่ยม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อ ปี พุทธศักราช 2504 และได้มรณะภาพลงเมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2524 ปีระกา ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12

 เจ้าอาวาสรูปที่ 6 รูปปัจจุบัน พระอธิการรังสรรค์ อุทโย ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2525 จนถึงปัจจุบัน


ย้อนอดีต

ย้อนถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดกองแก้ว รูปที่มีชื่อเสียง ผู้เรืองพุทธาคมอันเข้มขลัง เป็นที่เลื่องลือ อันเป็นที่รู้จักดี ทั้งในเขตอำเภอพระประแดง ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และในบริเวณใกล้เคียง                                    Read more...

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 15,027 Today: 10 PageView/Month: 117

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...